Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

For the Better

Hållbara lösningar för alla

 


For the better


Vi vill skapa bättre lösningar som gör en positiv skillnad i ditt dagliga liv - och för vår planet.

Bättre Samhälle

Tillhandahålla hållbara lösningar för alla och nyttja vår kraft för goda initiativ i samhället.

 För att fler människor ska få det bättre donerar Electrolux Professional i Sverige köksutrustning till Stadsmissionens restaurang i Stockholm. Syftet är att erbjuda kostnadseffektiva måltider, arbetsintegration och vägledning för människor med små ekonomiska medel. Electrolux kommer också, genom utbildning, verka för hälsosammare och mer hållbar matkonsumtion.

Bättre lösningar

Fortlöpande omvärdera produkter i syfteBättre lösningar, Electrolux For the better
att förbättra våra lösningar för kunden,
användaren och för vår planet

Electrolux Professional har sedan lång tid verkat för att hushålla med våra kunders och jordens resurser. Arbetet finns med i alla delar av produktens livscykel och vi strävar kontinuerligt efter bättre lösningar.

Bättre verksamhet

Utveckla vår verksamhet med människorBättre verksamhet, Electrolux For the better
och miljön i tankarna.

Sedan januari 2016 använder 13 av våra europeiska tillverkningsanläggningar elektricitet  från förnybara källor. Vi ser det som ett naturligt steg i företagets systematiska strävan efter att minska fabrikernas miljömässiga fotavtryck. I vår tillverkningsanläggning för varmkök thermaline i Schweiz generar det geotermiska systemet besparingar på upp till 70 % jämfört med konventionella icke förnybara energikällor.

Ladda ner broschyren här och läs mer!

Lär mer av vårt hållbarhetsarbete på electroluxgroup.com/forthebetter

Vill du veta mer? 

 

 

 

 

Föregående

Dags för ny
diskmaskin?

Se mer nyheter