Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

"Janus de l'industrie" utmärkelsen

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1214
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1210
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 2980
PageDeleted:
PageSaved: 2014-03-20 16:29:43
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:23
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: erje
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 6212DC01-76CA-41D8-9DB5-0DCD4778B728
PageName: right pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Middle-row-module12
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 20
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1214
PageDelayedPublish:
Heading: "Janus de l'industrie" utmärkelsen
HeadingColor:
Text:

French Institute of Design tilldelar sedan 1953 Janus de l'Industrie, vilket belönar produkter med grundläggande excellent design, som återspeglar etik och miljöpåverkan och ger ekonomiska värden för användarna.

Då domarna utvärderar en produkt tar de hänsyn till antalet förbättringar i den industriella processen genom standardisering av montering och val av material


TextColor:
Image: /Global/Segments/Images/solutions-dynprep-trs-janus.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft:
TextAndLinkAreaPositionTop:
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: