Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

ADI "Compasso d'Oro" utmärkelsen

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 3811
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1210
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 54352
PageDeleted:
PageSaved: 2015-03-18 21:16:55
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2015-03-18 21:16:55
PageCreatedBy: drtr
PageChangedBy: drtr
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 0E3AD0A6-C602-4D4B-9643-D138DB405F17
PageName: left pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Middle-row-module1211
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 20
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=3811
PageDelayedPublish:
Heading: ADI "Compasso d'Oro" utmärkelsen
HeadingColor:
Text:

ADI Compasso d’Oro utmärkelsen är det äldsta och mest inflytelserika designpriset, ADI (Association for Industrial Design) har förvaltat det sedan 1964.

Under 2008 ingick TRS/K/TRK i ADI Design Index, den årliga publiceringen som innefattar det bästa av italiensk design.

2011 vann TRS/K/TRK hedersomnämnadet bäst i klassen för innovativ design och prestanda.

Kökshack och grönsaksskäraren TRS/K/TRK från Electrolux beredningssortiment ingår nu i den historiska samlingen av Compasso d’Oro award, som av det italienska kulturarvministeriet anges vara av "exceptionellt artistiskt och historiskt intresse" och ingår i Italiens nationella kulturarv. 

 

 


TextColor:
Image: /Global/Segments/Images/solutions-dynprep-trs-compasso.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft:
TextAndLinkAreaPositionTop:
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor:
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: