Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Ideal Wash System: maximal diskprestanda med minimal vattenförbrukning

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1624
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1619
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 5098
PageDeleted:
PageSaved: 2014-03-21 17:16:38
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:24
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: erje
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: B6BAACD3-9E6F-4FD8-9BC5-F09CFD320C13
PageName: main pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Quick-Service-Restaurant1
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1624
PageDelayedPublish:
Heading: Ideal Wash System: maximal diskprestanda med minimal vattenförbrukning
HeadingColor:
Text:

Electrolux tunneldiskmaskiner, utrustade med Ideal Wash System (IWS) är ergonomiska, lättanvända och säkerställer även en hög hygienisk nivå och flexibilitet.

Ideal Wash System (IWS) är designad att diska allt gods perfekt - 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. IWS har tre separata zoner: fördisk, disk och skölj. Detta garanterar mindre förbrukning av vatten, energi och diskmedel utan att kompromissa med resultatet.

Fördiskzon
Den innehåller oftast det smutsigaste vattnet i diskmaskinen och utgör basen för perfekt diskning. Electrolux fördisk använder endast friskt kallvatten för att förhindra att matrester fastnar på tallrikarna.

Diskzon
Avskild från både skölj- och fördiskzonen. Diskzonen är fri från sköljmedel som typiskt försvagar diskmedlets styrka. Resultatet är lägre diskmedelskonsumtion.

Sköljzon
Ger fullständigt avlägsnande av sköljmedel med minimal vattenförbrukning.


TextColor: #777
Image: /Global/Segments/Images/solutions-dishwashing-iws.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth: 310
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: