Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

WASH•SAFE CONTROL: Utmärkt sköljresultat för att uppfylla säkerhetskraven för bäst i klassen

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1181
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1176
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 2914
PageDeleted:
PageSaved: 2014-03-21 17:14:14
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:23
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: erje
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 346AD8C7-FDAC-4C9A-8E2C-800B790E6ED3
PageName: main pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Quick-Service-Restaurant1
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1181
PageDelayedPublish:
Heading: WASH•SAFE CONTROL: Utmärkt sköljresultat för att uppfylla säkerhetskraven för bäst i klassen
HeadingColor:
Text:

De mest skadliga bakterierna förökar sig bäst i en miljö där temperaturen är mellan 20° och 60° (högst 70 °). Därför garanterar konstant sköljtemperatur på 84° C (se videon nedan) de bästa hygieniska förhållanden och totalt avlägsnande av diskmedlet vilket uppfyller säkerhetskraven för bäst i klassen.

 


TextColor: #777
Image: /Global/Segments/Images/solutions-dw-wash-safe-control.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth: 320
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: