Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Wine-line: lösningen för skinande rena glas

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1164
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1159
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 2880
PageDeleted:
PageSaved: 2014-01-15 17:01:30
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:23
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: erje
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: EAF697A0-F08D-43FC-823C-870193876C90
PageName: main pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Quick-Service-Restaurant1
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1164
PageDelayedPublish:
Heading: Wine-line: lösningen för skinande rena glas
HeadingColor:
Text:

Spara tid och pengar - undvik putsning av glas.
Wine-line underbänksdiskmaskin tillsammans med den speciellt utformade diskkorgen samt reningsfiltret , ger ett fläckfritt diskresultat och glasen behöver inte längre putsas för hand

  • Diskmaskinen garanterar ett konstant vattentryck och temperatur på sköljvattnet, vilket minskar diskmedelsrester på glasen
  • Mjukstart skonar glasen och minskar drastiskt de skador som kan uppstå på kristall och glas
  • Genom att undvika att glasets kant ligger mot diskkorgens botten minimeras slitage samtidigt som glasens insida blir renare 
  • Rätt upphängning och lutning i korgen ger fläckfria glas
  • Utformad för diskning av upp till 270 mm höga och 104 mm breda glas
  • Det omvända osmosiska reningsfiltret förhindrar att diskmedelsrester och avlagringar torkar in, samtidigt som salter och bakterier filtreras bort

TextColor: #777
Image: /Global/Products/FoodService/DW-wine-line-sensa-scritta.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth: 270
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: