Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Tre steg för en bekymmersfri textilvård!

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 606
PageTypeID: 11
PageParentLink: 479
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 1265
PageDeleted:
PageSaved: 2013-03-15 11:00:14
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:27
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: snma
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: F4F6BD38-3F4A-474D-B2B2-A853B257D5A8
PageName: Funktionslösningar
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Funktionslosningar
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 0
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=606
PageDelayedPublish:
Heading: Tre steg för en bekymmersfri textilvård!
HeadingColor:
Text:

Funktionsavtal – den maximala tryggheten
Ett Funktionsavtal tecknas från dag ett. Basen i Funktionsavtalet
är Fullservice-avtalet. Förutom Fullservice får ni då hjälp med val av
rätt utrustning, leverans, installation och finansiering.
Ett Funktionsavtal får kunden till en fast månadshyra.

Fullserviceavtal – ökad trygghet
Detta kan tecknas på 8 eller 10 år (tecknas vid köp av ny maskin).
Basen i Fullserviceavtalet är underhållsavtalets punkter.
Utöver dessa punkter, ingår även nödvändiga åtgärder under
hela avtalsperioden (reservdelar, reparationer och service).

Underhållsavtal – minimerar risken för driftsstopp
Detta kan tecknas på 5 år.

Det årliga Underhållsbesöket innehåller:

  • Säkerhetskontroll och funktionstest av maskiner och installationer
  • Miljöoptimering
  • Detaljerad checklista


(Underhållsavtal kan tecknas på alla våra produkter – oavsett ålder)


TextColor:
Image: /LocalFiles/Sweden/ELS/AHL/funktion.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: