Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Optiflow: för bästa kylresultat, temperaturfördelning och energibesparing

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1121
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1116
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 2794
PageDeleted:
PageSaved: 2014-03-20 15:34:46
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:21
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: erje
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: BCE3C85C-9E77-4F92-A9D1-391DFCB21DE9
PageName: main pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Quick-Service-Restaurant1
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1121
PageDelayedPublish:
Heading: Optiflow: för bästa kylresultat, temperaturfördelning och energibesparing
HeadingColor:
Text:

Optiflow är det intelligenta luftcirkulationsystemet som anpassar sig till din lastning för bästa kylresultat, optimal temperaturfördelning och ökade energibesparingar.

Hur?

I standardkylskåp cirkuleras luften i kylutrummet med kraftiga fläktar vilket förbrukar stora mängder energi. Ju mer motstånd i luftströmmen, desto mer energi förbrukas.

I ecostore skåp* har förångaren utformats för minsta luftmotstånd i kanalen, djupet har kunnat minskas vilket garanterar bästa kylning.

* modellerna ecostore Touch och ecostore Premium

 


TextColor: #777
Image: /Global/Segments/Images/solutions-refr-optiflow.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth: 350
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: