Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Högsta effektivitet: certifierade produkter

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1113
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1108
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 2778
PageDeleted:
PageSaved: 2014-03-20 15:32:23
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:21
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: erje
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: D1414C71-36B8-4AAD-A4CF-812DB07ADD0C
PageName: main pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Quick-Service-Restaurant1
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1113
PageDelayedPublish:
Heading: Högsta effektivitet: certifierade produkter
HeadingColor:
Text:

Med Electrolux ecostore - certifierade enligt de strängaste internationella normerna för att skydda miljön och förvalta kostnader som ECA, MKB, Go'Energi och ceceditalia – kan du minska din elräkning med 65%*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* potentiella energibesparingar har beräknats enligt cecedItalias riktlinjer genom jämförelse mellan ett standardkylskåp och ett motsvarande ecostore kylskåp. Energiklassificering E.C.E. rankas från klass 1 till 7.
 

 


TextColor: #777
Image: /Global/Segments/Images/solution_efficiency_640x800.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: