Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Electrolux Professional erbjuder hållbara tvättlösningar.

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 905
PageTypeID: 11
PageParentLink: 649
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 1658
PageDeleted:
PageSaved: 2016-04-28 18:42:43
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:31
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: alge
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 096EB6A1-44FC-45EB-9E08-B949E6314A74
PageName: Textile Laundry Service
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Textile-Laundry-Service
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=905
PageDelayedPublish:
Heading: Electrolux Professional erbjuder hållbara tvättlösningar.
HeadingColor:
Text:

Vi skräddarsyr en flexibel lösning för ditt företag. Vi har en komplett produktrange med intelligenta mjukvaror och program.

Våra hållbara lösningar sparar både tid och pengar i hela processen genom "Excellence inside" - intelligenta funktioner och unika extrafunktioner.

  • Excellence inside: intelligenta funktioner och unika extrafunktioner för Kommersiell tvätt.
  • Spara vatten, tvättmedel och energiförbrukning
    tack vare Integrated Saving System.
  • Snabbare tvättcykel.
  • Snabbare avvatning tack vare högre G-krafter och  Super Balance, snabbare torktid med RMC Residual Moisture Control och Drum Speed Control
  • Kontroll på totalkostnaderna ger kostnadsbesparing och lönsamhet med en enkel exakt processkontroll. (Certus Management Information System)
  • Högsta produktivitet och besparing genom inmatning, vikning och stapling i ett moment är du manglar.
  • Ett brett utbud av mangellösningar - kompletta mangellinjer inklusive inmatning och vikning.
  • Rikstäckande servicenätverk - innebär trygghet, enkelhet, prestanda och miljöoptimering.

TextColor:
Image:
ImageAltText:
Link: /Templates/Main/Pages/ContactUs.aspx?id=14
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText: Kontakta oss
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft:
TextAndLinkAreaPositionTop:
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: