Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Smart sätt att sänka tvättkontot

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 4764
PageTypeID: 11
PageParentLink: 4763
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 61306
PageDeleted:
PageSaved: 2016-01-08 15:52:41
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2016-01-08 14:23:51
PageCreatedBy: snma
PageChangedBy: snma
PageMasterLanguageBranch: sv
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: B1DE2A9D-B530-4E6C-90B0-87ED32BF4DBA
PageName: Arbetskläder
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Arbetsklader
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2016-01-05 10:35:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2016-01-05 10:35:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=4764
PageDelayedPublish:
Heading: Smart sätt att sänka tvättkontot
HeadingColor:
Text:

Okomplicerad hantering och full kontroll
Oavsett verksamhetens storlek lönar det sig alltid att tvätta i
egen regi. Fördelarna är övervägande med bl.a. en bättre, mer
ekonomisk och flexibel hantering där du slipper otydliga
fakturor med kostnader som annars har en tendens att öka år
från år. Men, det mest framträdande är att du får full kontroll
över hela flödet och att investeringskostaden för både
utrustning och arbetskläder snabbt tjänas in.

Tvätta arbetskläderna själva - spar hundratusentals kronor!

 

”Trivseln och
produktiviteten
har ökat tack vare

den personliga
servicen”
  ”Tvätt i egen
regi är helt
naturligt för oss”
 
Maud Lindell
Servicesektionen
Kök och tvätt,
Swedish Match
  Hassnaa Faraj
Tvättansvarig,
Libabröd

TextColor:
Image: /LocalFiles/Sweden/ELS/OPL/arb_klader1.png
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: