Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Lita på att både kläder och utrustning är säkra vid nästa larm!

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 600
PageTypeID: 11
PageParentLink: 597
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 1251
PageDeleted:
PageSaved: 2017-02-06 13:31:23
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:36
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: snma
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: D0095F03-91B3-474B-B6A3-2723C0FF3389
PageName: Räddningstjänsten
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Raddningstjansten
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=600
PageDelayedPublish:
Heading: Lita på att både kläder och utrustning är säkra vid nästa larm!
HeadingColor:
Text:

Rent och säkert
Vi har totallösningen för tvätt och sanering som går i linje med
projektet Friska Brandmän.
Lita på att både kläder och utrustning är rena och säkra vid
nästa larm.

På en kort stund blir utrustningen ren utan att personal
behöver utsättas för rester av gifter, brandgas och hälsofarlig
kontaminering.

Barriärtvättmaskiner för att särskilja ren och
kontaminerad tvätt
Lämplig utrustning:

  • WSB5200H är avpassad för tre kompletta brandställ
    (jacka och byxa)
  • WSB5270H är avpassad för fyra kompletta brandställ
    (jacka och byxa)

 

Högeffektivt torkskåp
Återaktiverar impregneringsskiktet och håller larmställen
funktionsdugliga under maximal insatstid.

  • TS4175 WW för snabb torkning och säker impregnering
    av arbetsställ

 

Saneringsdisk för rengöring av kontaminerad utrustning
Produkter:
WT830/WT850


TextColor:
Image: /Global/Segments/Images/ELS/ELS_Firebrigades_kristianstad.gif
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: