Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Fler arbetstillfällen, bättre hygienkontroll och lägre kostnad

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 4815
PageTypeID: 11
PageParentLink: 4814
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 61498
PageDeleted:
PageSaved: 2016-02-24 07:17:44
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2016-01-26 08:13:52
PageCreatedBy: snma
PageChangedBy: snma
PageMasterLanguageBranch: sv
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 8D2A67B0-4D94-444C-9887-1F35AAE769CB
PageName: Kommunal verksamhet
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Kommunal-verksamhet
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2016-01-25 14:15:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2016-01-25 14:15:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=4815
PageDelayedPublish:
Heading: Fler arbetstillfällen, bättre hygienkontroll och lägre kostnad
HeadingColor:
Text:

Tvätt i egen regi lönar sig på många sätt
Under årtionden har vi arbetat fram nya lösningar tillsammans med våra
kunder inom den kommunala verksamheten. Vi vågar därför påstå att vi
vet vilka tvättbehov som finns och vilken utrustning som krävs.
Att tvätta i egen regi lönar sig alltid.

Investeringskostnaden tjänas snabbt in och det egna tvätteriet skapar
möjligheter för en självförsörjande enhet med många arbetstillfällen som
följd. Utöver det finns ytterligare positiva effekter, inte minst ökar det
känslan av delaktighet hos personer som kanske behöver det allra mest.

 

  • Logistiken förenklas, lagerhållningen blir mer flexibel och
    kontrollen på lagerstatusen tydligare.

  • Samtliga maskiner har anpassade program och funktioner.
    Dessutom är de väldigt användarvänliga.

TextColor:
Image: /LocalFiles/Sweden/ELS/OPL/komm_verksamhet.png
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: