Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Smarta lösningar för skolor, fritidshem och förskolor

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 4850
PageTypeID: 11
PageParentLink: 4849
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 61659
PageDeleted:
PageSaved: 2016-03-24 09:28:52
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2016-02-09 15:01:48
PageCreatedBy: snma
PageChangedBy: snma
PageMasterLanguageBranch: sv
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 55F21BBA-4ED7-467C-A437-4B96457C5155
PageName: Skolor och förskolor
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: Skolor-och-forskolor
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2016-02-09 14:21:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2016-02-09 14:21:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=4850
PageDelayedPublish:
Heading: Smarta lösningar för skolor, fritidshem och förskolor
HeadingColor:
Text:

Vi har anpassade lösningar för din verksamhet där våra produkter
täcker in samtliga tre områden för tvätt, tork och disk.

Gemensamma nyckelord är:

  • Bättre hygien
  • Enkelt och användarvänligt
  • Tidsbesparande
  • Miljövänligt
  • Snabb och effektiv torkning

 

Det är ett högt tryck på tvättmaskiner och torkskåp på förskolor
och skolor. Här gäller det att ha en utrustning som både är lätt-
hanterlig och tålig eftersom den ska klara av många olika
textilier från tvättning av kökshanddukar till torkning av overaller.


TextColor:
Image: /LocalFiles/Sweden/ELS/OPL/skolor.png
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: