Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

När hygien är avgörande, finns det inget utrymme för kompromisser.

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1406
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1404
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 4279
PageDeleted:
PageSaved: 2014-03-26 16:03:28
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:40
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: snma
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 5CE117A8-45D4-49D5-A14E-DB41A239F117
PageName: Vård och omsorg
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: vard_och_omsorg
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1406
PageDelayedPublish:
Heading: När hygien är avgörande, finns det inget utrymme för kompromisser.
HeadingColor:
Text:

Inom vård och omsorg krävs specialanpassade tvättlösningar
med hygienprogram

Electrolux Professional är världsledande expert inom tvätthygien och
har det bredaste utbudet av lösningar och program på marknaden.
Alla produkter har utvecklats i nära samarbete med både kunder
och hygienexperter över hela världen.


TextColor:
Image: /LocalFiles/Sweden/ELS/OPL/omsorg_start.png
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: