Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies.

Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

"Janus de l'industrie" utmärkelsen

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1836
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1636
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 5799
PageDeleted:
PageSaved: 2016-03-02 14:11:14
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 2012-11-05 13:50:11
PageCreatedBy: goha
PageChangedBy: erje
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: sv
PageGUID: 1D3DAD63-26A2-4DA2-B408-B24CB85CCC45
PageName: left pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: libero-point-janus2011
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 20
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 2012-11-05 13:50:00
PageStopPublish:
PageCreated: 2012-11-05 13:50:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1836
PageDelayedPublish:
Heading: "Janus de l'industrie" utmärkelsen
HeadingColor:
Text:

French Institute of Design delar sedan 1953 utmärkelsen Janus de l'Industrie, vilken belönar produkter med grundläggande excellent design, som återspeglar etik och miljöpåverkan och ger ekonomiska värden för användarna.

Då domarna utvärderar en produkt tar de hänsyn till antalet förbättringar i den industriella processen genom standardisering av montering och val av material.


TextColor:
Image: /Global/Segments/Images/solutions-mobilecooking-libero-janus.jpg
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft:
TextAndLinkAreaPositionTop:
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: