Design av kommersiella kök: hälso- och säkerhetsfrågor i designen av arbetsflöden

Design av kommersiella kök innebär att man behöver ta fram rätt flöden för ett professionella kök.

I takt med att designen av kommersiell köksutrustning fokuserar mer och mer på hälsa och säkerhet är det dags att betrakta designen av kommersiella kök som ytterligare ett sätt att uppnå rätt säkerhet för de som arbetar i köket och för kundens hälsa.

Design av kommersiella kök för hälsa och säkerhet: förhållandet mellan kökets storlek och val av utrustning

Design av kommersiella kök består bland annat av planering av utrymme. Du bestämmer layout på kökets utrymmen, hur och var utrustningen ska placeras, hur utrymmet bäst kan användas och hur arbetsmoment ska genomföras. Många designers ser mest till hur väl maten smakar och de ekonomiska aspekterna, men när arbetsflödet i ett kommersiellt kök ska designas måste man ha en djupare kunskap om köksutrustning och om de processer som faktiskt involverar personal och material.

För att garantera säkerhet bör man:

  • Ge tillräckligt med utrymme för alla processer, framför allt vid matlagning då personalen kommer i kontakt med knivar och andra vassa redskap, samt glas, handdrivna elektriska maskiner och varma vätskor.
  • Ta hänsyn till kombinationen av “aktiviteter-produkter-utrymme”: interaktionen ska vara så smidig som möjligt eftersom all “onaturlig” rörelse hos personalen ökar risken för olyckor och skador.

För att garantera hälsoskyddet bör man:

  • Lämna tillräckligt med utrymme för grundlig rengöring.
  • Hålla farliga ytor avskilda: de flesta fall av korskontaminering inträffar via kontakt mellan råvaror och ämnen som hade kunnat undvikas.
  • Centrera produkter för matsäkerhet: blast chillers och freezers är avgörande för att bevara matens och råvarornas fräschör. De bör placeras på lämplig plats för att främja det smidiga arbetsflödet.

Design av kommersiella kök för hälsa och säkerhet: konfiguration och minskning av rörelse

Vad är det för moment personalen behöver utföra? När man designar ett professionellt kök är det viktigt att se över alla dagliga rutiner. Med detta i åtanke kan man minimera både onödig förflyttning och stress. Vad vore annars konsekvenserna ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv?

Säkerhet:

  • Det kan leda till problem bland personalen att arbeta ståendes regelbundet. Bör man beakta områden i köket eller i anslutning till köket där personalen kan slappna av?
  • En minskning av rörelse innebär att man minskar upprepningen av kontakten mellan enskilda anställda och särskilda maskiner. Genom att välja de lämpligaste maskinerna och den lämpligaste utrustningen samt genom att anordna dem korrekt blir arbetsflödet effektivt.

Hälsa:

  • En begränsning av rörelse innebär att alla redskap finns inom räckhåll utan att det påverkar förmågan att genomföra grundläggande åtgärder samt att man undviker ytkontaminering.
  • Konfigurationen av varje arbetsstation bör beakta alla åtgärder som ingår i matlagningen och livsmedelskonserveringen: placeringen av kyl och frys bör främja arbetsflödet.

Maskindesign: del av lösningen

Anslutna maskiner som är designade specifikt för att förbättra livsmedelssäkerhet och ergonomi kan leda till att tid och utrymme sparas samt att man undviker potentiella problem. Med hjälp av vår omfattande branschkunskap kan vi erbjuda en fullständig affärslösning till restauranger genom att främja det arbetsflöde du vill ha i ditt kök. Det här är något vi åstadkommer med ett brett produktutbud och omfattande kunskap om köksrelaterade problem.

Kontakta oss!

Detta kanske är intressant för dig?

Design av kommersiella kök: hälso- och säkerhetsfrågor i designen av arbetsflöden 2019-01-20T11:11:06+00:00 Electrolux Professional